ประกาศ สพข. 1 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ