โครงการ October Series 2022

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ October Series 2022 ประกอบด้วยงาน Healthcare Technology Summit, Big Data & Cloud Computing, Digital HR Forum, และ Robotics Summit ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี กำหนดจัดงานวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar (รายละเอียดเพิ่มเติม)

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         Line Official : @dugathailand (มี@ด้วยนะ)
         FB : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย – DUGA
        Call : 097-004-3993
        Website : www.conferencethaiseries.com