ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายระดับชาติและจัดทำโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)”

                วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายระดับชาติและจัดทำโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565