พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

               วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)