สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน วันดินโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2565

               สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "วันดินโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2565" ภายใต้หัวข้อ World Soil Day 2022 "Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"  วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช