การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2566

               วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 เขตพระนคร กรุงเทพฯ