การรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “กรมพัฒนาที่ดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”

               วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ภายใต้แนวคิด “กรมพัฒนาที่ดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” ณ บริเวณสนามหญ้า กรมพัฒนาที่ดิน