ประกาศ สพข.5 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น)