ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ครั้งที่ 1/2566

                วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 และ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting