วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 60 ปี

     กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน “60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2566 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

     เว็บไซต์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์


 

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2566
     ณ กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กรุงเทพฯ