ขอเชิญรับชมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Online แบบ Virtual ผ่านเพจเฟสบุ๊ค Rice News Channel