สพด.นคร​ศรี​ฯ​ แจกจ่ายฟ้าทะลายโจร 17,000 กล้า เพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด 19

               สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช แจกจ่ายฟ้าทะลายโจร 17,000 กล้ว เพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด 19 โดยจะแจกจ่ายให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์และนำส่วนต่างๆ ของต้นฟ้าทะลายโจรมาผลิตเป็นยาสมุนไพร ผู้สนใจสามารถรับกล้าฟ้าทะลายโจรได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช