ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)