กิจกรรมเฉลิมฉลองยอดจำหน่าย 300 ล้านบาท ผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และเทศกาลปีใหม่ 2556

        กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปพัฒนาและส่งเสริมให้มีความพร้อมในการจำหน่ายแบบออนไลน์และมีโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ภายใต้สโลแกน "เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง" 

        กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัด กิจกรรมฉลองยอดจำหน่าย 300 ล้านบาท ผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ และส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรไทย ในกลุ่มของประชาชนทั่วไป และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินกิจกรรมอย่างกว้างขวาง

        กำหนดการจัดงาน : 12 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

        URLhttps://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/