ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [14 ธันวาคม 2564]

                                                                                     รายชื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
                                                                                          ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
                                                                                          ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน