ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ให้ผู้เข้าสอบนำสำเนาหลักฐานว่าได้รับวัคซีน หรือสำเนาหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ ถ้าไม่นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารสอบประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) (รายละเอียดเพิ่มเติม) [7 มกราคม 2565]
                                                           
                                                                                    >>  รายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
                                                                                    >>  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)