นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประะธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีฯ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน จากนั้นได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

                 ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ บริเวณโถงด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ดิน อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และสามารถร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน