นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

               วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน นายจอมพล กฤษณสุวรรณ และนายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ของ นายมนต์ชัย พินธุประภา ในพื้นที่ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

               ภายในศูนย์การเรียนรู้ได้มีการนำพืชปุ๋ยสด และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2) มาใช้เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตแตงโม พันธุ์แฮปปี้แฟมิลี่ ซอนญ่า และฮันนีมูน ซึ่งปัจจุบันผลผลิตนี้เป็นที่ยอมรับของตลาดตามการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม PGS สามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ (จริงใจ farmer’s market) และทางออนไลน์ โดยสิ่งนี้จะทำให้เพิ่มความมั่นใจกับผลผลิตที่ออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

               รายงาน/ภาพ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน