นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมจัดรายการ Facebook Live “เกษตร…ต่อยอด” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.45 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วม จัดรายการ Facebook Live “เกษตร…ต่อยอด” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อ แนวทางการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร และ การส่งเสริมการไถกลบตอซังและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 07.45 น.สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook page กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://fb.watch/i4kIjaWV5n/?mibextid=qC1gEa

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน