นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ”เกษตรยิ้ม” ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ ทีวี หมายเลข 34

                วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ กรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้สัมภาษณ์รายการ ”เกษตรยิ้ม” บันทึกเทป ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ ทีวี หมายเลข 34 เวลา 15.05 – 15.35 น. ในประเด็นเรื่อง การส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีการ Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีศูนย์กลางการจัดงานที่เชียงใหม่ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : กรมพัฒนาที่ดิน

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน