นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการข้าว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 17

                วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการข้าว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 17 “มุ่งพัฒนาข้าว เพื่อชาวนา มั่นคง ยั่งยืน” ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัด โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ก้าวไกล จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ณ กรมการข้าว ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน