นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2566

                วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสำรวจและทำแผนที่ และนายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพลับพลาที่ประทับ เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง และเทพีคู่หาบเงิน โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ทำหน้าที่ผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนาในกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนา ประกอบพระราชพิธีฯ นายสถิระ อุดมศรี ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนา (สำรอง) โดยในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโค พระโคกินหญ้า และเหล้า ผลเสี่ยงทายกล่าวว่า พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์ ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

                  พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสม ต้องตามประเพณี ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย โดยในปี พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาที่ดิน มีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ นายคำภีร์ หงษ์คำ จังหวัดเพชรบูรณ์ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 ซึ่งจะเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ อีกด้วย

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน