> แนะนำกรม > บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน > ผู้บริหารระดับสูง


 

     
  ddldd นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์
Ms.Benjaporn Chakranon

ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  dgldd@ldd.go.th
ดาวน์โหลดภาพอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่นี่!!
 

  นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ
Ms. Pattaraporn  Sojayya

ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร. 0-2579-9532
E-Mail : ddga@ldd.go.th
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านบริหาร คลิกที่นี่!!
 

  ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายสถาพร  ใจอารีย์
Mr. Sathaporn  Jaiarree
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านวิชาการ
โทร. 0-2562-5135
E-mail : ddgt@ldd.go.th
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านวิชาการ คลิกที่นี่!!
 

  ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายถวิล  มั่งนุ้ย
Mr. Thawin  Mangnui
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4990
E-mail ddgo@ldd.go.th
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ คลิกที่นี่!!

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน