ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน
รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565
ผลการประเมิน ITA 2565
ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน
รวมข่าวรับเสด็จพระเทพฯ
  
ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
นายอนุวัชร โพธินาม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
  
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี
ผลิตภัณฑ์ พด. ของดีจากกรมพัฒนาที่ดิน
ดินสุขภาพดี
หญ้าแฝก หญ้าของพระราชา
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
พด. คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565