วันหมอดินอาสา
Soil Bank
e-Service ตรวจส..
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
ประชุมคณะทำงานศึกษาแ..
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่ดูงานโครงกา..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ร่วมงานพระราชพิธีพืช..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่พิจารณาคัดเ..
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ให้สัมภาษณ์ บริษัท P..
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะทำงานฝ่ายนิ..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
  
1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
Kick Off วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
จากหมอดินไทย สู่หมอดินอินเตอร์
58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน