รางวัลเลิศรัฐ ป..
Soil Bank
e-Service ตรวจส..
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
เป็นประธานในพิธีเปิด..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแ..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 18 ตุลาคม 2564
ประชุมมอบแนวทางการขั..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 18 ตุลาคม 2564
ร่วมลงพื้นที่ติดตามค..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 17 ตุลาคม 2564
ร่วมลงพื้นที่พร้อมรั..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ร่วมลงพื้นที่ติดตามส..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติ..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 15 ตุลาคม 2564
  
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
ฟ้าทะลายโจร พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่
ทิศทางการดำเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564
58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภูมิใจ