รางวัลเลิศรัฐ ป..
ผลการประเมิน IT..
ความรู้ปุ๋ยอินท..
วันหมอดินอาสา
e-Service ตรวจส..
Soil Bank
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
ประชุมคณะกรรมการจริย..
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 27 กันยายน 2565
ร่วมประชุมคณะกรรมการ..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 20 กันยายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 18 กันยายน 2565
ลงพื้นที่ตรวจติดตามง..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 18 กันยายน 2565
มอบนโยบาย ให้โอวาทแล..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 15 กันยายน 2565
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัต..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 15 กันยายน 2565
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 12 กันยายน 2565
  
ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
บรรยากาศการจัดงานวันดินโลก 2564
Kick Off วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
จากหมอดินไทย สู่หมอดินอินเตอร์
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564