ช่องทางอิเล็กทร..
รางวัลเลิศรัฐ ป..
ผลการประเมิน IT..
ความรู้ปุ๋ยอินท..
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
การฝึกอบรม หลักสูตร ..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 29 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการขับเ..
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
วันที่ 27 มีนาคม 2566
ร่วมแสดงความยินดีในโ..
นายฆนนาท ภู่กรรณ์
(เลขานุการกรม)
วันที่ 24 มีนาคม 2566
ลงพื้นที่ตรวจติดตามก..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 23 มีนาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดง..
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 22 มีนาคม 2566
ร่วมงาน “ติดตลาดเกษต..
นายประวัติ แดงบรรจง
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 22 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการข..
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
วันที่ 21 มีนาคม 2566
  
ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
10 กุมภาพันธ์ วันหมอดินอาสา
ดินสุขภาพดี
หญ้าแฝก หญ้าของพระราชา
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
พด. คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565