การประชุมวิชากา..
ผลการประเมิน IT..
ความรู้ปุ๋ยอินท..
วันหมอดินอาสา
e-Service ตรวจส..
Soil Bank
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
ลงพื้นที่ตรวจติดตามง..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 13 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการก..
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการก..
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
พิธีลงนามถวายพระพรชั..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนาร..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
  
ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
บรรยากาศการจัดงานวันดินโลก 2564
Kick Off วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
จากหมอดินไทย สู่หมอดินอินเตอร์
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564